Vybrané studie

Vyberte si studii podle tematického okruhu. Kliknutím na tlačítko se Vám zobrazí pouze studie z tohoto okruhu. U každé studie máte možnost stáhnout si ji ve formátu PDF.

Larsson P.G. et al. 2008.

”Human lactobacilli as supplementation of clindamycin to patients with Bacterial Vaginosis reduces the recurrence rate; a 6-month double blind randomized placebo-controlled study”

BMC Women’s Health, 15. January 2008 doi:10.1186/1472-6874-83 http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6874-8-3.pdf
1) zlepšení účinnosti léčby po vaginální terapii klindamycinem

2) Prodloužení intervalu k příštímu relapsu po přeléčení.

(6-měsíční) dvojitě slepá, randomizovaná, placebem-kontrolovaná GCP studie s ženami s diagnózou bakteriální vaginózy (Amsel kritéria), (n=100). (Věkové rozpětí 18-53) Jedna kapsle denně, 4 x 10 dní. Po přidání laktobacilů ke klindamycinové kúře (během tří menstruačních cyklů) došlo k signifikantnímu prodloužení intervalu k příštímu relapsu. Více žen bylo po 6 měsících bez potíží.

Grønlund V.

”Evaluation of the safety and efficacy of Ecovag® as treatment of patients diagnosed with Bacterial Vaginosis“

BMC Women’s Health. 01. June 2005.
3) zlepšení příznaků (vaginálních potíží) (8-denní) studie, ženy s problémy se smíšenou vaginální infekcí (bakteriální vaginózou) – (n=25). Věkové rozpětí 18-70) Jedna kapsle denně, 8 dní. Většina pacientek (80%) hlášila zlepšení vaginálních potíží. Zlepšení bylo ve většině případů dosaženo po 5-6 dnech. Jedna z 25 žen hlásila nepatrné nežádoucí účinky.

Stray-Petersen B.

“Ecovag® study investigating the effect of lactobacilli as treatment for Bacterial Vaginosis symptoms.“

2003.
3) zlepšení příznaků (vaginálních potíží)

4) Bezproblémové a příjemné užívání produktu

(7-denní) intervenční studie, ženy trpící smíšenou vaginální infekcí (bakteriální vaginózou). Následné sledování (klinické vyšetření a dotazník) 2-3 týdny po léčbě (n=21). Jedna kapsle denně, 7 dní. A majority of participants in this study,( 19 out of 21 or 90%) reported that the Bacterial Vaginosis symptoms disappeared during the treatment with lactobacilli/Ecovag® suppositories. The improvements were in most cases obtained within a few days. 20 out of 21 patients found the suppositories very user friendly and were very pleased. 1 patient found them hard to apply.

Brønstad G.& E Brandsborg;

“In Vitro Colonization of Ecovag® strain: IN VITRO Adherence of Ecovag® probiotic strains to vaginal epithelial cells (VEC) and cultures Caco-2 cells.“

25.11.2002; Patent no : (WO 03/080813 A2); 02.10.2003
5) Výborná IN VITRO adherence kmenů produktu Ecovag®. IN VITRO studie probiotických kmenů přípravku Ecovag®. Vyšetření adhezních schopností k vaginálnímu epitelu a buňkám CACO-2 probiotickými kmeny přípravku Ecovag® ve srovnání s Lactobacillem GG. Byl proveden IN VITRO test adherence probiotických laktobacilů 3 kmenů. Skoro 30% kmene PB01 po jedné hodině adherovalo, versus 20% kmene EB-01 a pouze 10% Lactobacilla GG.

Larsson P.G et al;

“Extended antimicrobial treatment of bacterial Vaginosis combined with human lactobacilli to find the best treatment and minimize the risk of relapses“

BMC Infectious Diseases. 2011; 11: 223 http://www.biomedcentral.com/1471-2334/11/223.
1) zlepšení účinnosti léčby po vaginální terapii antibiotiky.

6) IN VIVO kolonizace kmeny produktu Ecovag®.

(3-měsíční) léčebná studie s ženami s diagnózou bakteriální vaginózy dle Amsel kritérií. Kontrolní vyšetření po 6, 12 a 24 měsících. (n=63, 9 účastnic dostávalo Ecovag®) Jedna kapsle denně, 2×5 dní. Většina pacientek (89%, neboli 8 z 9), které dostaly Ecovag® po antibiotické léčbě, byly zbaveny symptomů bakteriální vaginózy dle Amsel kritérií. Při 6-měsíční kontrole zůstalo bez potíží 8 z 9, při 12-měsíční kontrole 7 z 8, při 24-měsíční kontrole 5 z 8. Kolonization libovolným laktobacilem byla pozorována u 17 ze 43 účastnic, které dostaly intravaginální laktobacily. Pacientky, které dostaly Ecovag®, byly kolonizovány kmenem L. ramnosus 14870 v 6 z 8 případů. Kmen perzistoval u tří pacientek více než 2 měsíce a asi 2 týdny po zastavení adninistrace až do měsíce 3 a 5 u dalších dvou pacientek.

LSK Europharma;

“Ecovag survey on 996 women in the Philippines in 2013, with the objective to create awareness of Ecovag® and gather data on how doctors and patients perceive the product through actual experience”

2013.
3) zlepšení příznaků (vaginálních potíží) (10-denní) sledování podávání přípravku Ecovag® u žen s různými vaginálními obtížemi. Ecovag® byl podáván jako adjuvantní podpora (n=996). Jedna kapsle denně, 10 dní. Výsledky naznačují, že Ecovag® v kombinaci s tradičními léky na vaginální infekce může pomoci k rychlé úlevě od vaginálního dyskomfortu při bakteriální vaginóze, kvasinkové infekci, infekci Trichomonas vaginalis nebo kandidóze.

Pendhakar S et al

” Vaginal colonization by probiotic lactobacilli and clinical outcome in women conventionally treated for bacterial vaginosis and yeast infection”

BMC Journal of infectious disease.
1) zlepšení účinnosti léčby bakteriální vaginózy po antibiotické léčbě

1) zlepšení účinnosti léčby VVC (vulvo-vaginální kandidózy) kombinací flukonazolu s produktem EcoVag®

6) IN VIVO kolonizace kmeny EcoVag®

12-měsíční otevřená studie s ženami s bakteriální vaginózou dle Amstel kritérií (n=10), věkové rozpětí: 26-49 12-měsíční kontrolovaná studie s ženami s diagnózou VVC (vulvo-vaginální kandidózy). Sledování po 6 a 12 měsících (n=30), věkové rozpětí: 22-43. Jedna kapsle denně, 2×5 dní. Výsledky těchto dvou studií naznačují, že přeléčení infekcí antibiotikem/antimykotikem v kombinaci s produktem EcoVag® dává dlouhodobé výsledky v léčbě BV (bakteriální vagninózy) a R-VVC (recidivující vulvo-vaginální kandidózy). Výsledek léčby R-VVC byl 70% při 12-měsíční kontrole, výsledek léčby BV byl 69% při 6-měsíční a 12-měsíční kontrole. Tento výsledek je lepší než výsledky většiny publikovaných studií, které dosahovaly při 6-měsíční kontrole cca 40% úspěšnost. Výsledek 12-měsíční kontroly však je porovnatelný s předešlou studií s přípravkem Ecovag® (viz CF-01). U žen s vyléčenou BV byla po 6 měsících pozorována signifikantně vyšší kolonizace laktobacily a kmeny EcoVag® oproti nevyléčeným ženám s relapsem. Dále byla po podání antibiotik spolu s produktem EcoVag® pozorována signifikantně vyšší kolonizace laktobacily u vyléčených oproti nevyléčeným: frekvence izolace kmenů EcoVag® byla vyšší u vyléčených žen (33/55, 61%) než u žen s relapsem (8/32, 25%, p<0,01). Dále všechny vzorky vyléčených žen (54, 100%) obsahovaly laktobacily, oproti 25/32 (78%) vzorkům žen s relapsy (p<0,001).

George J. Daskalakis, Alexis K. Karambelas

”Vaginal Probioitc Administration in the Management of Preterm Premature Rupture of Membranes”

Fetal Diagnosis and Therapy, published October 15, 2016
7) prodloužení období latence, zvýšení gestačního věku a zvýšená porodní váha. Randomizovaná klinická studie s PPROM (podána antibiotika nebo antibiotika plus Ecovag® na 10 dní). N=106 Jedna kapsle denně, 10 dní. Přidání produktu Ecovag® ke standardnímu antibiotickému schématu signifikantně prodloužilo období latence, což vedlo ke zvýšení gestačního věku o 3 týdny a zvýšené porodní váze. Novorozenci s tímto režimem měli menší riziko nutnosti pobytu na NJIP, kratší čas hospitalizace a menší potřebu aplikace kyslíku.